PLÁN OBMEDZENÍ NA II. POLROK 2019 + SVIATKY 2019-2020

01.07. 2019pondelok – sanitačný deň Z A T V O R E N É
05.07. 2019sviatok (piatok)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
22.07.2019 – 04.08.2019L E T N Á O D S T Á V K AZ A T V O R E N É
29.08.2019sviatok (štvrtok)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
01.09.2019sviatok (nedeľa)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
02.09.2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
15.09.2019sviatok (nedeľa)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
07.10.2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
01.11.2019sviatok (piatok)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
04.11.2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
04.11.2019 – 06.11.2019vypustenie relaxačného bazéna – sanitamimo prevádzky
17.11.2019sviatok (nedeľa)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
02.12.2019pondelok - sanitačný deňZ A T V O R E N É
24.– 25.12.2019sviatky (utorok - streda)Z A T V O R E N É
26.12.2019sviatok (štvrtok)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
27.12. 201924 – hodinovkaotvorené do 24.00 hod.
28.12.201924 – hodinovkaotvorené od 00.00 hod. do 22.00 hod.
31.12.2019Silvester (utorok)otvorené 08.00 – 13.00 hod.
01.01.2020sviatok (streda)Z A T V O R E N É
06.01.2020sviatok (pondelok)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
13.01.2020pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
13.01.2020 – 16.01.2020vypustenie relaxačného bazéna – sanitamimo prevádzky
RELAXAČNÝ BAZÉN

Obsadený zmluvnými partnermi v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách a v 1/2 hodinových intervaloch. Každú druhú polhodinu je bazén prístupný pre verejnosť. Obmedzenie sa poskytuje len na účely plaveckých kurzov detí a handicapovaných osôb.