PLÁN OBMEDZENÍ NA I. POLROK 2019

01.01. 2019sviatok (utorok) „NOVÝ ROK“Z A T V O R E N É
06.01. 2019sviatok (nedeľa)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
07.01. 2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
07.01. – 10.01.2019Vypustenie relaxačného bazéna – sanitamimo prevádzky
04.02. 2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
04.03. – 08.03. 2019JARNÉ PRÁZDNINYotvorené v zmysle prevádzkových hodín
04.03. 2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
30.03. 2019sobota – BB CUP 2019Z A T V O R E N É
31.03. 2019nedeľa – BB CUP 2019O B M E D Z E N I E
01.04. 2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
01.04. – 04.04.2019vypustenie relaxačného bazéna – sanitamimo prevádzky
19.04. 2019sviatok ,,Veľký piatok “Z A T V O R E N É
20.04. 2019sobotaotvorené 09.00 – 22.00 hod.
21.04. 2019nedeľa otvorené 11.00 – 22.00 hod.
22.04. 2019sviatok ,,Veľkonočný pondelok“Z A T V O R E N É
01.05. 2019sviatok (streda)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
06.05. 2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
08.05. 2019sviatok (streda)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
03.06. 2019pondelok – sanitačný deňZ A T V O R E N É
01.07. 2019pondelok – sanitačný deň Z A T V O R E N É
05.07. 2019sviatok (piatok)otvorené 11.00 – 22.00 hod.
22.07.2019 – 04.08.2019L E T N Á O D S T Á V K AZ A T V O R E N É
RELAXAČNÝ BAZÉN

Obsadený zmluvnými partnermi v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách a v 1/2 hodinových intervaloch. Každú druhú polhodinu je bazén prístupný pre verejnosť. Obmedzenie sa poskytuje len na účely plaveckých kurzov detí a handicapovaných osôb.