Plaváreň Štiavničky
Cesta olympionikov 1624/30
974 04 Banská Bystrica

Tel. +421 48 4230401
Tel. +421 911 565 678

Email: info@plavarenstiavnicky.sk