Cena:

Permanentky sú bodové, kde 1 bod = 18 minút pobytu na plavárni (čas sa počíta od vstupu cez turniket po výstup cez turniket, vždy posledných 18-minút bez bodu – rezerva na prezlečenie a sprchu).

Permanentka 50 bodová49,00 €
Permanentka 100 bodová91,50 €
Permanentka 250 bodová198,00 €
Permanentka 500 bodová350,50 €

Body sú naprogramované na náramku – čipových hodinkách, ktoré si zákazník nosí so sebou. Po vyčerpaní bodov má možnosť si doplniť kredit novými bodmi v zmysle cenníka, resp. permanentku vrátiť.

Dopĺňanie kreditu:

Kredit je možné dopĺňať v hodnotách 49,00 €, 91,50 €, 198,00 € a 350,00 €

Automatizovaný systém plavárne neumožňuje dopĺňať kredit v akejkoľvek hodnote – napr. 10,- alebo 20,- €.

Platnosť permanentky:

Platnosť permanentiek je neobmedzená.

Ak zákazníkovi končí kredit (počet bodov) na permanentke má možnosť buď doplniť kredit vopred, alebo zotrvať na plavárni len taký čas, aký zodpovedá zostatku počtu bodov + ďalších 18 minút, ktoré sú na permanentkách určené ako rezerva na prezliekanie.  Pri prekročení počtu bodov (dlhší pobyt na plavárni ako je počet bodov na permanentke), systém pri výstupe určí doplatok – 0,98 € za bod, ktoré zákazník pri opustení plavárne doplatí.

Výšku kreditu si zákazník kontroluje na displeji turniketu pri vstupe a výstupe na plavárni. Môže si ho dať skontrolovať aj pri pokladni.

V prípade akýchkoľvek nejasností, resp. strate a krádeži permanentky kontaktujte  personál plavárne.