Počas Veľkonočných sviatkov bude plaváreň v prevádzke nasledovne :

Dňa 19. 04. 2019 “Veľký piatok” bude plaváreň pre verejnosť  z a t v o r e n á  !

Dňa 20. 04. a 21. 04. 2019 /sobota – nedeľa/ bude plaváreň pre verejnosť  o t v o r e n á  v zmysle prevádzkových hodín.

Dňa 22. 04. 2019 “Veľkonočný pondelok” bude plaváreň pre verejnosť  z a t v o r e n á !