PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY režim platný od 26.2.2022

V zmysle nariadení UVZSR (vyhláška č.24/2022 a č.25/2022) platných od 26.2.2022  bude vstup na plaváreň pre BEŽNÚ VEREJNOSŤ, tréningy, kurzy plávania … bez obmedzenia.

Usmernenie:

  • počas organizovaného plávania v dráhach je potrebné dodržiavať predpísaný smer plávania,
  • pred vstupom na plaváreň sa odporúča použiť dezinfekciu na ruky a dodržiavať dostatočné vzdialenosti medzi osobami,
  • sledujte a dodržiavajte aktuálny harmonogram rozpisu dráh,
  • viac informácii hľadajte na web stránke www.plavarenstiavnicky.sk.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie podmienok a nariadení.